EASY BOOKING WITHOUT A CZECH NUMBER JEDNODUŠŠÍ REZERVACE I BEZ ČESKÉHO ČÍSLA

DO YOU BOOK A DATE AND DO NOT HAVE A CZECH PHONE NUMBER?

We have prepared a simplification for you. Just check "I have a different number" in your details and enter your number, including the correct prefix, in the booking note.

We believe that this will make your reservation easier and will look forward to you in our appartments

Sincerely your Team Star Studio

 

REZERVUJETE SI TERMÍN A NEMÁTE ČESKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO?

Připravili jsme pro Vás zjednodušení. Stačí v zadávání svých údajů zaškrtnout možnost "Mám jiné číslo" a svoje číslo včetně správné předvolby zadat do poznámky k rezervaci.

Věříme, že Vám tím ulehčíme průchod rezervací a budeme se na Vás těšit v našich studiích.

Váš Tým Star Studia