Sebeláska až na prvním místě

Sebeláska si zaslouží speciální pozornost. Sebeláska je totiž absolutní totální základ. Základ spokojeného života. Je to klíč k láskyplným vztahům, k umění milovat, k umění žít. Sebeláska je zdroj blahodárné energie, kterou vám nikdo nedá a jinde ji nenajdete, jen v sobě. Čím dřív na to člověk přijde, tím lépe. Jak se naučíme milovat sami sebe, naučíme se milovat druhé. Jak se naučíme sobě dávat a projevovat lásku, tak budeme dávat lásku druhým a od druhých ji přijímat.

Sebeláska je schopnost přijmout sebe sama jako jedinečnou lidskou bytost hodnou lásky, úcty a pozornosti. Schopnost přiznat si všechny své klady a zápory, žít pravdivě a hrát sám před sebou otevřenou hru. Schopnost vnímat své potřeby a základní kuráž podniknout potřebné kroky k jejich naplnění. Sebeláska je schopnost vnímat svou krásu. Sebeláska je umění milovat svůj život a dopřát si z něj potěšení.

Obzvlášť důležitá je sebeláska pro ženy. Nejspíš jste to i vy, dámy, kdo si našel cestu k tomuto článku. Tak to bude hlavně takové holčičí povídání. Jestli jste se dostaly až sem, na web Starstudio.cz a láká vás boudoirové focení, je to dobré znamení. Možná se právě vaše vlastní profesionální fotky stanou zásadním střípkem mozaiky a vy si konečně – na základě těchto jasných důkazů – na 100% uvědomíte, že jste krásná žena navenek i uvnitř a budete se na sebe dívat jinýma očima.

Láska je nejhlubší přirozenost většiny žen. Ženy, láska a krása patří dohromady. Proto je tak zásadní, aby měly ženy samy sebe rády. Aby se přijaly takové, jaké jsou. Aby se uměly podpořit, ocenit a poskytnout sami sobě láskyplnou energii, víru a naději. Žena, která se má ráda, vyzařuje do okolí obrovskou sílu a půvab. Zdravá sebeláska je sexy a vábí pozornost mužů. A stane-li se žena matkou, umění sebelásky dává do vínku svým dětem jako poklad. Žena, která se naučí mít sebe ráda, se může stát ozdravným prvkem pro své blízké i široké okolí. Sebeláska je tedy mimo jiné v podstatě občanská povinnost. Bohužel máme v hlavách všelijaké podivné programy. Je dobré si vyjasnit, že sebeláska není špatná a není to hřích. Sebeláska opravdu patří na první místo. Když budete brát ohledy na sebe, získáte tím vy i všichni ostatní, zejména pak ti z vašeho nejbližšího okolí. Ze začátku je to někdy těžké ustát, ale pokuste se být pevní a věřte si. Sebeláska není sobectví. Sobci očekávají, že se úplně všechno bude točit kolem nich a žijí na úkor druhých. Naopak lidé, kteří se mají zdravě rádi, si jsou vědomi svého bytostného středu, z něj vycházejí a to samé podporují u ostatních. Podporují v lásce sebe i druhé, respektují potřeby své i potřeby druhých. Sebeláska znamená milovat se a lásku si prakticky a ustavičně projevovat. V rovině psychické i fyzické. Přijmout se, symbolicky se obejmout, projevit si laskavost, chovat se k sobě láskyplně, přátelsky, vlídně. Kdykoliv je to potřeba. Když jsme sami, i když jsme s lidmi. Když je nám ouvej, i když je hej.

Sebeláska je strašně praktická, protože pak nejsme tolik závislí na druhých. Nevisíme na jejich pochvalách, očekáváních, hodnoceních, umíme si zdravě střežit své hranice a říct včas dost, umíme načerpat z kritiky důležité informace, ale nezhroutit se z ní, sebrat odvahu a jít si za svým. Samozřejmě pochvala a uznání druhých vždycky potěší, ale nesmí na tom přímo záviset vlastní sebedůvěra. Nedostatečná nebo chabá sebeláska je šíleně vyčerpávající. Ne-láska k sobě samé je koule u nohy. Jsme kritické k sobě, k druhým, vidíme hlavně to špatné a to dobré přehlížíme. Připadáme si nedokonalé, nedostatečné, nevěříme ve svoje schopnosti a talenty, umenšujeme se, ponižujeme, srovnáváme se a porovnáváme a nikdy z toho nevyjdeme dobře. Přitom nic není pošetilejšího než srovnávání. Každý z nás jsme naprosto jedinečná osobnost. Každý ze 7 miliard lidí, nebo kolik nás na zemi aktuálně je, je unikátní mix vlastností, názorů, talentů a zkušeností. Važme si toho, vždyť to je zázrak! Staňte se důsledným koučem své vlastní sebelásky.

Udělejte pro sebe něco - nejlépe každý den. Existuje mnoho různých způsobů, jak cíleně podporovat lásku k sobě. Najděte si pro sebe ty nejlepší recepty, jak negativní programy v hlavě nahradit pozitivními, jak se pochválit, jak si zlepšit náladu, odměnit se, naučte si odpustit omyly a chyby. Zdravě milovat samu sebe znamená poznat se a přijmout se taková, jaká jsem. Ano, i s chlupama, chybama, mindrákama, problémama. Se vším všudy. S lecčíms se dá něco dělat a když to nejde, nejlepší je přijmout to s láskou tak, jak to leží a běží. Sebeláska má tak jako láska roviny fyzické, mentální, emoční, duševní i duchovní. Možná, že budou tendence k ne-lásce na nějaké úrovni převládat. Někdo se má celkem rád co se týče vlastností a nátury, ale nesnáší svoje tělo. A někdo to má zase obráceně. Ideál je pojmout to láskyplně všechno. Jsem kdo jsem a mám se ráda.